Zasady uczestnictwa

Artykuły na tematy wskazane na stronie internetowej należy przysyłać na adres info@eurcom.org lub w formacie znajdującym się na stronie www.eurcom.org. Teksty nie powinny przekraczać objętości 3000 znaków.
Językiem podstawowym strony jest angielski. Autorzy artykułów mogą jednak nadsyłać je we własnym języku, uzupełnione tłumaczeniem na język angielski.

Właścicielem praw autorskich do wszystkich tekstów publikowanych na stronie na licencji Creative Commons BY-ND jest Eurcom. Licencja zezwala na rozpowszechnienie oryginalnego tekstu bez żadnych zmian, również w celach handlowych, pod warunkiem umieszczenia informacji o jego twórcy wg wzoru: nazwisko autora – Eurcom.