Eurcom_Logo

Symbol

Logo EURCOM tworzy pięć siedzących przy stole osób, z których każda podaje następnej rękę przekazując jej równocześnie własną barwę. Kolorowe postaci symbolizują pięć europejskich obszarów: Europę wschodnią, zachodnią, północną, południową i środkową. Pięciokątny stół przy którym siedzą wskazuje, iż wszyscy siedzący mają dla europejskiej struktury takie samo, zasadnicze znaczenie. Osoby przy stole nie tworzą jednak zamkniętego kręgu na znak, że w Europie jest także miejsce dla wszystkich innych narodów.